RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK397
Libor Kaláb – obrazy
Výstavní síně Rabasovy galerie ve Vysoké ulici 232
17. května – 15. července 2018
vernisáž 17. května 2018 v 16.00 h