RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK310
Kresby sochařů Mánesa
Výstavní síně Rabasovy galerie ve Vysoké ulici 232
19. července – 7. října 2018
vernisáž 19. července 2018 v 16.00 h


     Vojtěch Adamec st.
     Vojtěch Adamec ml.
     Petr Císařovský
     Zdena Fibichová, též Zdena Preclíková-Fibichová
     Stanislav Hanzík
     Barbora Chládková
     Josef Klimeš
     Vojtěch Malaník
     Vladimír Preclík
     Jaroslav Urbánek
     Jasan Zoubek