RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK518
Pavel Rajdl – Zastavení
obrazy/kresby/keramika
Nová síň pod Vysokou bránou
25. října – 9. prosince 2018
vernisáž 25. října 2018 v 16.00 h
     Nejnovější práce Pavla Rajdla ukazují na trvající fascinaci krajinou. Jeho záznamům dominují minimalizované a subtilní symboly, paralelně svědčící o intenzivním pohroužení do „krajiny vnitřní“, která je nejen odrazem nálad a pocitů, ale stává se také podstatným zdrojem pro hledání osobní pravdy a podstaty věcí i vztahů. Na povrch monochromních pláten autor přenáší abstrahovanou esenci pozorované skutečnosti, znovu se vrací k typickým motivům jako je pustý kopec, osamělý mrak, paprsek světla nebo levitující kulovitý objekt. V poslední tvorbě je také citelné například zaujetí psaným znakem (Pergament), jež však paralelně odkazuje, podobně jako keramický objekt Archa, na dlouholetý zájem o historii a dávné mýty. Zatímco diptych Malá kolize nebo plátno s názvem Komplikace zachycují situace plné napětí a proudící energie zvýrazněné ještě rytými tahy, jiné práce (Středobod, Vše je uvnitř nebo plastiky Pecka či Srdce na pravém místě) naopak upozorňují spíše na hledání opravdovosti, vnitřní rovnováhy a jednoduchosti, které jsou výchozím zdrojem vlastní integrity umělce. Jako kontrapunkt civilního námětu Do oblak, na němž lze rozeznat siluetu draka poletujícího vysoko na obloze, můžeme vnímat ryze symbolická témata (Prvopočátek, Svítání nebo Zjevení) naznačující touhu prozkoumávat svět ležící daleko za hranicemi rozumového myšlení a do určité míry rovněž potvrzující návrat k náboženským motivům. Snaha kombinovat různorodé výtvarné techniky s imaginativním vnímáním okolí, podobně jako důraz kladený na světlo a na působivost střídmého znaku, dává práci Pavla Rajdla příznačně snový a lyrický podtext. Povrch volných keramických objektů autor rád perforuje nebo ho doplňuje jednoduchými rastry, aby společně s výraznou redukcí tvaru i hmoty odkázal na vědomé oproštění se od realistického záznamu viděného. Nezbytnost harmonie a čistoty linií se v jeho práci prolínají se zaujetím abstrahovanou formou, která současně svědčí o jeho otevřenosti a schopnosti s vnitřním nadhledem reflektovat přicházející události.
     Lucie Váchová
     
     Mgr. PAVEL RAJDL
     Kolín 1, Husova 113, 280 02
     prajdl@email.cz, www.pavelrajdl.cz
     Narozen 1942 v Pelhřimově. Vystudoval výtvarný obor PF UK v Praze (prof. L. Leitgeb, C. Bouda, M. Salcman a K. Lidický). Pozdější studia scénografie a dějin umění v Praze.
     V současnosti vytváří abstraktní keramické plastiky. V podobné rovině je i jeho malba a kresba. Jeho tvorba je zaměřena na keramickou plastiku, reliéf a na keramiku pro architekturu. Zabývá se i plastikou ze dřeva a kamene, maluje, kreslí i fotografuje.
     Své práce představil na více než 80 samostatných výstavách v ČR. V zahraničí vystavoval např. v Mnichově, Frankfurtu, Tokiu, Paříži, Budapešti. Je zastoupen ve sbírkách v ČR, Německu, Japonsku, USA, Švýcarsku, Rakousku, Švédsku, Holandsku, Francii, Itálii.
     Autor je členem Sdružení výtvarných umělců – keramiků a Středočeského sdružení výtvarníků Unie výtvarných umělců ČR.
     Je kurátorem kolínské Galerie V Zahradě – www.galerie-kolin.cz a studiové scény Pod točnou – www.divadlokolin.cz.