RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK213
Mezinárodní soutěž Ex libris – k 37. světovému kongresu F. I. S. A. E.
Výstavní síně Rabasovy galerie ve Vysoké ulici 232
17. ledna – 24. března 2019