RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK215
Afrika ještě žije
fotografie Viléma Žáka a sochy z africké sbírky Jiřího Anderleho
Výstavní síně Rabasovy galerie ve Vysoké ul. 232
28. března – 9. června 2019
vernisáž 28. března 2019 v 16.00 h