RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK124
Prohlídka výstavy Viléma Žáka AFRIKA JEŠTĚ ŽIJE komentovaná autorem
Výstavní síně Rabasovy galerie ve Vysoké ulici 232
9. dubna 2019
v 18.00 h