RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK109
Derniéra výstavy fotografií Viléma Žáka
Afrika ještě žije
Výstavní síně Rabasovy galerie ve Vysoké ulici 232
4. června 2019
     Derniéra je spojená s promítáním fotografií, které nebyly vystavené