RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK155
Jedna dvě tři
Jana Budíková, Šárka Radová, Helena Samohelová – obrazy · plastiky · reliéfy
Výstavní síně RG
13. června – 25. srpna 2019
vernisáž 13. června 2019 v 16.00 h
     Jana Budíková
     Jana Budíková studovala na VŠUP a ve škole prof. F. Tröstera, absolvovala 1971. Celý profesní život se zabývá malbou, kresbou a grafikou. Učila na Grafické škole (1996-2013). Zúčastnila se mnoha výstav, i v zahraničí.
     V současnosti je členkou Hollaru a Umělecké besedy.
     
     Šárka Radová
     Narodila se v Praze roku 1949, kde dosud žije a pracuje. V letech 1964?–?1967 vystudovala gymnázium na Náměstí Míru v Praze a ve svých studiích pokračovala v letech 1967?–?1973 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, obor keramika.
     Je členkou Sdružení výtvarných umělců keramiků a od roku 1992 spolku Umělecká beseda (UB). Od roku 2017 je předsedkyní Výtvarného odboru UB.
     Je zastoupena v četných galerijních i soukromých sbírkách v Čechách i ve světě.
     Od roku 1974 pravidelně vystavuje doma i v zahraničí, samostatně (přibližně 50x), skupinově (přibližně 80x).
     Ve své tvorbě pracuje především s porcelánem, kameninou, papírovou hmotou, používá i ocel, sklo a jiné materiály. Vytváří plastiky a reliéfy jako volnou tvorbu i díla určená do architektury. V rané tvorbě se zabývala především surreálnými a groteskními tématy vyjádřenými malovanou keramickou plastikou, v současnosti se formálně přiklání k monumentálnějšímu sochařskému projevu. Tematicky se dotýká problematiky mezilidských vztahů, společenských proměn a vzájemného vlivu člověka a jeho okolí.
     
     Helena Samohelová
     1941 * Praha
     1954–1959 SUPŠ  Praha
     1961–1967 VŠUP  Praha
     1967–2018 Volná tvorba se zaměřením na práci do architektury
     Práce na interiérových a exteriérových plastikách a reliefech
     Návrhy pro maloseriovou výrobu
     Účast na řadě domácích a zahraničních výstavách a soutěžích