RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK147
Zdeněk Kříž – Ohlédnutí
Výstavní síně RG ve Vysoké ulici 232
29. srpna – 17. listopadu 2019
vernisáž 29. srpna 2019 v 16.00 h


     Narodil se 13. prosince 1941 v Církvici.
     Vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze (1964?–?1968).
     Je málo umělců, co by byli tak svázaní svým dílem s prostředím, ve kterém žijí. Zdeněk Kříž se zabydlel na mlýně předků v Církvici. Mlýn je to se vším všudy s rybníkem, náhonem i funkční turbínou. Nemele i když by mohl.
     Mlynářskému řemeslu se vzdálil, víc se věnuje nádherné zahradě, kde protéká voda malebnými jezírky. S erudicí botanika udržuje bohaté arboretum a na rabátkách nespočet okrasných rostlin od suchomilných po vodní.
     Pro malířskou inspiraci vychází do okolních lesů a polí (má slabost pro smrky), ale nachází podněty na plenérech i v krajích vzdálených. Je výhradně krajinář. Z krajiny pro svůj obraz extrahuje jen to nejpodstatnější, strukturu (často geometricky stylizovanou) a omezenou škálu barev. V malbě zachází kultivovaně s barevnou hmotou, plastické pasty střídá s lehkými nádechy lazur. Výsledné kompozice jsou pak jakési poetické příběhy s přírodní tematikou.