RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK52
Derniéra a prohlídka výstavy Zdeněk Kříž – Ohlédnutí komentovaná autorem
Výstavní síně Rabasovy galerie ve Vysoké ulici 232
10. listopadu 2019
ve 14.00 h