RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK424
Zdenka Marie Nováková – Mezi řádky let
Výstavní síně RG ve Vysoké ulici 232
21. listopadu – 9. února 2020
vernisáž 21. listopadu 2019 v 16.00 h
     Zdenka Marie Nováková
     absolvovala Fakultu architektury ČVUT v Praze (1963, prof. František Cubr). Tam studovala čtyři roky v atelieru kresby a malby, ve studiu malby poté pokračovala soukromě (prof. Karel Souček). Uspořádala přes čtyřicet malířských samostatných výstav a účastnila se desítek výstav kolektivních domácích i zahraničních. Její obrazy jsou zastoupeny v Národní galerii v Praze, v Galerii Hlavního města Prahy a v dalších prestižních galeriích a sbírkách domácích i zahraničních. Patřila ke skupině Maloskalských výtvarných umělců, nyní je členkou Jednoty umělců výtvarných, Unie výtvarných umělců. Pracuje jako docentka na Katedře architektury ČVUT FSv v Praze (habilitovala se na pražské Akademii výtvarných umění, kde v létech 1968?–?1990 působila jako pedagog). Její práce je zařazena v mezinárodním archivu IAWA ve Virginii, USA, je zastoupena ve Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, 2002, Hübners´ Who is Who, 2007, v Antologii umělců, L Áttualita, Řím, 2009, v antologii Il Convivio 2009, Sicilie a v dalších lexikonech. Za uměleckou činnost byla jí udělena Cena Masarykovy akademie umění (2002), Evropská medaile Franze Kafky (2002). Získala též ocenění v řadě mezinárodních malířských soutěžích.
     Žije a tvoří v Praze.