RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK319
Pavel Vácha - Fotografie, útržky vzpomínek
Výstavní síně Rabasovy galerie ve Vysoké ul. 232
4. června – 26. července 2020
vernisហ4. června 2020 v 16.00 h