RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK22
PŘEDNÁŠKA Zdeněk Lukeš
Otakar Novotný (1880–1959) Architekt, designér a pedagog, představitel secese, moderny, kubismu, art deco i funkcionalismu, předseda SVU Mánes
Heroldova síň Rabasovy galerie Rakovník ve Vysoké ulici 232
15. října 2020
v 17.30 h
     Vstupné 30 Kč