RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK23
PŘEDNÁŠKA Michael Třeštík
Beseda o sběratelství
Heroldova síň Rabasovy galerie Rakovník ve Vysoké ulici 232
12. listopadu 2020
v 17.30 h