RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK27
PŘEDNÁŠKA Václav Hájek
Tělo a tělesnost ve vizuální kultuře
Heroldova síň Rabasovy galerie Rakovník ve Vysoké ulici 232
26. listopadu 2020
v 17.30 h