RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK110
PŘEDNÁŠKA David Vávra
Heroldova síň Rabasovy galerie Rakovník ve Vysoké ulici 232
10. prosince 2020
v 17.30 h