RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK303
In life – Barbora Bačová, Štěpán Grygar
Výstavní síně ve Vysoké ulici 232
25. listopadu–23. ledna 2022
vernisáž 25. listopadu 2021 v 16.00 h
     Výstavní projekt in life je výsledkem spolupráce Barbory Bačové a Štěpána Grygara. Podnětem ke společné výstavě byla dlouhodobá spolupráce autorů, kteří se rozhodli, i přes současnou situaci a fyzickou vzdálenost, vytvořit obrazový mikro příběh. Název výstavy se inspiruje názvem neznámého a skoro bezvýznamného obchodu s oblečením. In life v sobě nese jedinečnost okamžiku, anonymitu, autentičnost a současně i trochu nostalgie. B. B.
     Výstava představuje dva samostatné soubory obou autorů, které se tematicky i vizuálně propojují, ale také konfrontují, jako dva možné tvůrčí přístupy. Pro jejich práci je typická autentická otevřená forma, jakýsi širší pohled na skutečnost, který je v jistém pohledu kritický a objevný současně. Oba autoři překonávají limity média fotografie, jeho statičnost se nahrazuje filmovou sekvencí a pohybem. U Barbory Bačové je vizualita fotografického obrazu často spojena s vizuální apropriací. Autorka vytváří magické obrazy, často kombinované se zdánlivě banálními snímky, odhalující tradici rodného Slovenska. Štěpán Grygar odhaluje ve fotografických sériích skryté struktury a vnitřní řád městské krajiny, jeho fotografie jsou autentické a vizuálně atraktivní zároveň. Ve fotografickém repertoáru Barbory Bačové, nehrají hlavní roli jen základní výrazové prostředky, naopak. Její tvorba tkví také v něžných nuancích, nahodilosti pohybu a ojedinělosti okamžiků, které rychle pomíjejí. Je jednoznačné, že i po zmáčknutí spouště příběhy na jejích fotografiích nepřestávají plynout. S dějovou linku jejích fotografií korespondují Grygarovy minimalistické záběry. Grygarova práce s imaginací barevných ploch, struktur a detailů se doplňuje o série performativních portrétů, ve kterých fotografuje Barboru, rámuje a uceluje tak celý příběh. Barbora Bačová a Štěpán Grygar postihují aktuální témata autentickou formou přesahující racionální postupy. Fotografie často řadí do sekvencí připomínajících filmovou estetiku, některé práce nabývají až performativní charakter. Výstavní projekt představuje sondu do současnosti propojující prostor mezi uměním a životem. Š. G.