RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK304
Krajina ženami požehnaná
Přirozená krása Českého Švýcarska
Výstavní síně RG
10. února–10. dubna 2022
vernisáž 10. února 2022 v 16.00 h


     Fotografická expozice skupinových aktů v přírodě

     Nevšední výstava
     Pětadvacet žen ve věku od třiceti do pětasedmdesáti let, které se všechny ani neznaly, spojuje především místo, kde žijí. Všechny mají na dosah nádhernou přírodu Českého Švýcarska, krajinu skal a skalních měst, hlubokých roklí, křišťálově průzračných řek, plazivých luk a zadumaných lesů. A všechny svůj kraj znaly a měly k němu blízký vztah. Pak přišel impuls. Pojďme zkusit vnímat krajinu jinak. Nezprostředkovaně, naplno, celými těly. Nahými těly. Bylo zapotřebí hodně odvahy. Bylo nutné opustit komfortní zónu, aby se ukázalo, že to vlastně komfortní zóna vůbec není. A tak se „stádo nahých žen“ spojilo se svým krajem, aby světu — i sobě samým — podalo svědectví o přírodním i lidském bohatství Českého Švýcarska. O nezměrné kráse téhle krajiny. Jinak, než je obvyklé.