RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK30
Přednáška Ing. Arch. Zdeňka Lukeše (Otakar Novotný)
Heroldova síň Rabasovy galerie
28. dubna–28. dubna 2022
vernisáž 28. dubna 2022 v 18.00 h


     Přednáška Ing. Arch. Zdeňka Lukeše
     Otakar Novotný (1880–1959)
     Architekt, designér a pedagog, představitel secese, moderny, kubismu, art deco i funkcionalismu, předseda SVU Mánes