RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK77
Pavel Piekar - Benátský chodec
Výstavní síň na radnici
13. června–21. července 2024
vernisáž 13. června 2024 v 16.00 h


     Pavel Piekar (18. července 1960, Ostrava)
     Jeden z významných představitelů současného českého linorytu. Studoval na Českém vysokém učení technickém v Praze (1979-83) fakultu stavební, obor pozemní stavby. Během studií se zdokonaloval v kresbě soukromým studiem u doc. Bohuslava Kutila a manželů Jenny a Jana Hladíkových. Pracuje v oboru grafiky, kresby, knižní ilustrace a exlibris.
     

     Pavel Piekar je příslušníkem generace, která se zasadila o renesanci českého linorytu od počátku devadesátých let až do dnešních dnů. Jeho grafiky jsou osobité a technicky náročné. Realisticky zobrazuje skutečnost a tu poté převádí do techniky barevného linorytu. Grafika vzniká podle přesné kresby, ze které se kopírují jednotlivé linorytové desky pro následující soutisky barev. Podle obtížnosti tématu je jejich počet, a tedy i počet barev a soutisků, obyčejně okolo deseti (ale má tisky s vyšším počtem barev). Tisky jsou vždy autorské, v malých nákladech.
     Pravidelně vystavuje od počátku devadesátých let. Doma i v zahraničí uspořádal velký počet samostatných výstav a účastnil se podobného počtu výstav kolektivních. Za svou tvorbu dosáhl uznání v České republice – ocenění na Grafice roku, na Bienále grafiky i na Intersalonu. V posledních letech se podílí na přípravě a organizování výstav také kurátorsky a organizačně (výstavy pořádané SČUG Hollar, galerie Klatovy/Klenová, Česká centra v zahraničí, Akademie věd, Husitské muzeum v Táboře, Horácká galerie…). Člen Umělecké Besedy a SČUG Hollar, kde je od roku 2015 předsedou.
     Pro jeho způsob práce na barevných linorytech je klíčová jeho realistická kresba. Kreslí velmi intenzivně a tato kresba je základem jeho barevného linorytu.