RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK3
Josef Duchoň - dřevořezy
     Malíř, grafik, ilustrátor a autor filmových plakátů se narodil 17. ledna 1929 v Hostěradicích u Prahy. V letech 1945–1949 studoval na Státní grafické škole v Praze u prof. Richarda Landera a mezi lety 1949–1955 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové ve Speciálním ateliéru užité grafiky prof. Karla Svolinského. Jako samostatný tvůrce vstupoval do uměleckého života v období určitého uvolňování režimu. Od roku 1957 byl členem SČUG Hollar, vystavoval se skupinou Máj. Jako mnozí z jeho generace byl ovlivněn tvorbou Pabla Picassa a záhy vstřebával vliv současného tachismu či abstraktního expresionismu zprostředkovaným zprávou Jiřího Padrty ze studijní cesty do Paříže. V grafice se nejvíce věnoval technice černobílého dřevořezu, který někdy koloroval, nebo doplňoval soutiskem několika pestrých barev. V šedesátých letech, kdy vytvářel důsledně abstraktní listy s náměty stél a totemů pokrytých nápodobou archaických písem, si osvojil specifickou techniku několika variací přetiskávání mnoha vrstev pestrých barev. Po polovině sedmdesátých let do jeho listů vstupují figurativní a přímo figurální detaily nesoucí často depresivní obsahy. Duchoň svoji volnou tvorbu soustavně vystavuje samostatně i v rámci kolektivních expozic. Nedílnou součástí jeho díla jsou kresby a akvarely, filmové plakáty a ilustrace především literatury pro mládež. Ke konci života se většinou zdržoval ve svém domku v Senomatech u Rakovníka, kde po jeho smrti 30. dubna 2016 zůstal rozsáhlý konvolut kreseb, tiskových matric a grafický listů, ze kterého čerpáme pro tuto výstavu.
     Podrobné informace o Josefu Duchoňovi na www.isabart.org.