RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK5
Viktor Sýkora - Vědecká fotografie
Výstavní síně RG
19. ledna–2. dubna 2023
vernisáž 19. ledna 2023 v 16.00 h
     Viktor Sýkora
     vášnivý fotograf, opustil scénu zobrazování lidského světa. Jeho snímky architektury, portréty, výjevy z ulice, divadelní fotografie z inscenací dosáhly jak technicky, tak výrazově slušné úrovně. Zjistil však, že lidé se stylizují, jakoby zastírali svou skutečnou povahu.
     Je možné popsat obrazově organizaci práce, fungovaní nádraží, ale proniknout do podstaty lidské existence je úkol na dlouhý běh. I když lidé jsou vlastně stejní a jejich život, v mnoha generacích opakovaný, má známé varianty. Byl překvapen, když položil do zorného pole elektronického mikroskopu různá semínka rostlin, jak jsou rozličná a jakou mají fotogenii. A protože se semínka neumí tvářit jako lidé, dodal jim výraz světlem a barvou.