RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK22
Pavel Sivko - S grafikou kolkolem
Výstavní síň na radnici
29. února–7. dubna 2024
vernisáž 29. února 2024 v 16.00 h
     Pavel Sivko
     S grafikou kolkolem
     Narodil se 24. ledna 1948 v Praze.
     Žije a pracuje v Praze.

     Od chvíle, kdy se v druhé polovině sedmdesátých let svou prací stal spolutvůrcem české výtvarné scény, poutá k sobě Pavel Sivko pozornost. Zprvu –a dlouho – převážně jako ilustrátor, což zvlášť v letech osmdesátých, v hustém, kvalitativně vysoko položeném a výrazově bohatém a rozmanitém konkurenčním poli nebylo zrovna snadné; jako ilustrátor, pro něhož nejen jako by nebyla žádná obtíž v kresbě zachytit jak reálné, tak imaginární předměty, ale především jako interpret, který svými ilustracemi nabízí vyhraněný, koncízní a zároveň neagresivní, možný výklad svěřeného literárního díla.
     Kondenzovaná metaforičnost, v níž se realita neustále prostupuje s imagina-tivními přesahy ve výsledcích melancholicko-ironického ražení, je charakteri-stická i pro Sivkovu tvorbu volnou, v níž – vedle jedinečných kreseb – má od konce osmdesátých let stále výraznější místo litogra?e. Kreslířský základ, kreslířské východisko Sivkova vyjadřování je v ní umocňováno barevností, která s tichou ra?novaností vyzývá naší vnímavost k soustředěnému sledování a dešifrování jeho sdělení.
     Bohuslav Holý