RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK54
Lenka Štěpaníková - Když Bůh promluvil
Výstavní síň na radnici
11. dubna–19. května 2024
vernisáž 11. dubna 2024 v 16. h
     Lenka Štěpaníková
     Když Bůh promluvil
     Výstava obsahuje grafická díla vytvořená v letech 2018 až 2024. Tématicky jde o dva různé proudy, kdy hlavní je cyklus s názvem Když Bůh promluvil.
     Jde o grafiky tvořené technikou suché jehly o velikosti 65/50 cm a matricí je měděná deska.

     Hlavní myšlenkou při tvorbě těchto grafik bylo zachytit okamžik, kdy Bůh promlouvá k postavám Starého a i Nového zákona. Mou snahou bylo zachytit nejen daný okamžik, ale také emoce hlavní postavy daného příběhu, která se dozvídá těžký úkol, nebo se bojí činu, který spáchala.
     Jsou to postavy a příběhy, které více či méně zná skoro každý. Můžeme se na chvíli zastavit a popřemýšlet nad tím, co se asi honilo hlavou Abrahámovi, když dostal ten nejtěžší úkol a měl obětovat syna, nebo co si myslel Noe, když slyšel, že se Bůh rozhodl skoncovat se světem a dostal rozměry lodi, kterou sám pak musel postavit za výsměchu ostatních.
     Jak moc se asi bál Jonáš? Naivně si myslel, že před daným úkolem a před Bohem uteče, až skončil ve velrybím břiše. A přece před svým osudem neutekl.
     Adam, který se ukrývá v keři, protože se najednou stydí za svou nahotu a má strach, protože ví, že porušil příkaz. A žaluje: „To žena mi dala jíst...“
     Kain, který zatvrzele odmlouvá a přitom zabil svého bratra Ábela ze závisti.
     A někteří prostě spali a měli sen.
     Druhým tématem jsou zvířata a kromě grafik, které ilustrují příběhy bajek, jsou hlavním motivem kocouři u nás doma. A byla doba, kdy jsme měli šest kocourů a tak o inspiraci nebylo a stále není nouze.
     Hlavním modelem je Macek a konkuruje mu Bobeš.
     
     Lenka Štěpaníková se narodila 25. dubna 1987 ve Zlíně. Vystudovala střední průmyslovou školu polytechnickou. Výtvarné dovednosti si osvojila pod vedením akademické malířky Naděždy Čančíkové. Grafice se začala věnovat plně v roce 2008. Žije a tvoří v Pašovicích.
     Od roku 2017 je členem významného českého grafického spolku SČUG HOLLAR.