RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK7608
Lektorská činnost
Lektorská činnost RG určená pro mateřské, základní i střední školy a zájmové kroužky je založena zejména na výkladu lektora spojeném s praktickou výtvarnou prací v galerii. Vždy bývá uplatněn individuální přístup podle potřeb a požadavků jednotlivých skupin, takže je nutná předešlá domluva s lektorem.

lektor Mgr. Dalibor Blažek
e-mail: rabasova.galerie@worldonline.cz
tel.: 313 513 953


V RABASOVCE DĚTI MALUJÍ PODLE SLAVNÝCH MISTRŮ
Marek Bradáč

  RAKOVNÍK. Rabasova galerie se nevěnuje pouze výstavní činnosti, jak by se na první pohled mohlo z našich článků zdát. Nově – a chvályhodně – se snaží přivést k výtvarnému umění i ty nejmenší, školou povinné.
  Většina českých galerií disponuje lektorským oddělením, které se věnuje pedagogické a výchovné (nechceme-li říci zprofanovaným termínem „osvětové“) činnosti. Rabasova galerie tento „institut“ zřídila poměrně nedávno, na začátku roku 2002, a to v osobě absolventa jihočeské university, malíře Dalibora Blažka.
  Byl to právě on, kdo v září přišel s nápadem věnovat se dětem. Myšlenka prý přišla docela prozaicky. „Školky okolo naší galerie chodívají při procházkách, a tak k nám pravidelně zavítají na návštěvu. Proto jsme se rozhodli jejich návštěvy zpestřit, možností nezávazně si malovat podle přítomné předlohy. Pak už nebylo daleko k tomu, abychom takto spolupracovali i s dětmi z vyšších stupňů škol,“ vypráví Blažek.
  Poslední kapka popudu pak ukápla s kolekcí děl malíře a kreslíře Karla Franty. Tuto (nejen) pro děti velmi atraktivní výstavu také v „Rabasovce“ považují za jednu z divácky nejúspěšnějších během posledních let. Jak sám Blažek se smíchem přiznává, dodnes, když děcka přijdou do síní galerie, vidí všude samé čerty (jeden z Frantových ústředních motivů – pozn. aut.).
  Lektor se dále rozhovoří, že tuto nabídku přirozeně zatím nejvíce využívají rakovnické školy. Ale podotýká, že malování se již zúčastnili i žáci, kteří to do Rakovníka nemají příliš daleko. Takovým případem je například základní škola z Olešné.
  Výhoda návštěvy galerie však nespočívá jen v malování podle vystavené profesionální předlohy. „Formou jemně intelektuálních kvízů se děti učí správně pojmenovávat věci z oboru. Tím spíše pak budou chápat další výklad. Dalibor je ovšem kromě pojmosloví učí i správnému pohledu na výtvarné dílo, což, bohužel, většina kantorů trochu opomíjí,“ velebí Blažkovo úsilí ředitel RG Václav Zoubek.
  Po bezprostředním otevření výstavy děcka chodí takřka denně. Postupem času frekvence klesá. Do budoucna ovšem tomu tak být nemusí. „Jedinou podmínkou je totiž telefon do galerie a přinesení si vlastních kreslících potřeb. Bohužel, na jejich pokrytí nám nezbývají peníze,“ informuje Blažek. Proto každý z učitelů výtvarné výchovy, nehledě na stupeň nebo povahu školy, může s klidným svědomím vytočit číslo 313 51 39 53 a domluvit si návštěvu v galerii.
  Pro navýšení „klientely“ sice tato investice samozřejmě nemá bezprostřední efekt, i když výsledky dětských prací (některé z nich v galerii zůstávají, pokud si je pedagogický dozor nevyžádá zpět) či prosté pozorování procesu jejich vzniku jsou nesporně zajímavé. Snaha galerie je během na mnohem delší trať.
  „Mohu-li tak soudit, ostatní česká města mají nepoměrně více uměnímilovných občanů než Rakovník. Pokud se touto iniciativou za deset, patnáct let Rakovník k nim početně alespoň přiblíží, bude to jen ku prospěchu všech,“ věří Václav Zoubek.
Raport, 11. 2. 2003