Katalog vydaných publikací v roce 1998
RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK3944
Václav Zoubek
Rabasova galerie Rakovník
1   2   3
Rabasova galerie Rakovník
     
     
Rabasova galerie
Vysoká 232, 269 01 Rakovník
tel.: 0313/51 39 53, 51 73 01
     
     Městskou obrazárnu založila hned po osvobození roku 1945 rakovnická Společnost přátel umění. Společnost sdružovala milovníky všech oborů umění. Od roku 1937 pořádala přednášky, koncerty, individuální výstavy a během války i každoroční Rakovnické salony, přehlídky tvorby výtvarných umělců – krajanů.
     Úspěch salonů znovu probudil dávnější plány na zřízení stálé výstavy. Myšlenky se spolu s rakovnickými nadšenci ujal Václav Rabas, tehdy již šedesátiletý malíř, který měl bohaté zkušenosti z aktivity v pražské Umělecké besedě.
     V prostorách spořitelny tak do dvou let vznikla první expozice. Byla tu vystavena díla účastníků salónů, ale i jiných současných českých umělců (ze sbírek krajských galerií a NG v Praze). Ve výstavních sálech, o jejichž provoz se staral městský národní výbor, se pak hluboko do padesátých let odehrávaly mnohé významné kulturní události.
     Postupem času se vyčerpalo původní spolkové nadšení, a protože se Rabasova galerie, takto pojmenovaná po smrti svého patrona r. 1954, pořád omezovala jen na stálou expozici, slábl i zájem obecenstva. Nakonec nikdo ani neprotestoval, když se roku 1960 do ní nastěhovali úředníci okresního národního výboru.
     Expozice byla přenesena do muzea, kde po krátkém vystavování zanikla. Na počátku sedmdesátých let sloučením obou tehdy víceméně formálně přežívajících institucí vzniklo okresní muzeum a galerie, kde vzpomínky na Rabasovu galerii tu a tam oživila kvalitní výtvarná výstava.
     Galerie na své znovuzrození čekala deset let. Zprvu byla koncipována jako památník Václava Rabase, opět tedy jen stálá expozice v rámci OMG. Proti tomu se však prosadila snaha o založení plnohodnotné sbírkotvorné instituce, se všemi funkcemi, které s tím souvisejí. Od roku 1982 má stálou expozici, pořádá výstavy, vydává publikace, doplňuje a ošetřuje sbírku.
     Roku 1991 se vyčlenila z OMG, dobudovala svoje sídlo a rozšířila své aktivity. Po adaptaci rakovnické synagogy na koncertní síň pořádá koncerty komorní hudby. Má stálou expozici malířského díla Václava Rabase a expozici mezinárodního sochařského sympozia Džbán, ve dvou výstavních síních obměňuje krátkodobé výstavy a vydává regionální literaturu.