Katalog vydaných publikací v roce 1998
RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1895
Václav Zoubek
Rabasova galerie Rakovník
1   2   3     Základ sbírky vytvářely městské osvětové korporace od počátku dvacátého století. Iniciovaly nákupy z pozůstalostí rakovnických umělců (J. J. Král, 1914) a z výstav (V. Pleiner), k tomu přibyly dary jednotlivců, po druhé světové válce konfiskáty a nakonec i nákupy k doplnění kolekce. Dnes galerie spravuje tisíc dvě stě třicet výtvarných děl, obrazů, kreseb, grafik a plastik od baroka po současnost.
     Nejbohatší složkou sbírek je soubor moderního umění 20. století, kde jsou zastoupeni:
J. J. Král 1877–1914, Vladimír Pleiner 1891–1952, Václav Rabas 1885–1954, Pravoslav Kotík 1889–1970, Zdeněk Balaš 1904–1997, Vojtěch Tittelbach 1900–1971, Karel Kuniger 1909, Vladimír Vácha 1902–1983, Radomír Kolář 1924–1993, Miroslav Pangrác 1924, Josef Fojtík 1890–1966, Bohumil Heinz 1894–1940, Václav Markup 1904–1995 a další.