Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK28
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je povìstZajímalo by mì, jak se to od pravdy liší, co v povìstech staroèeských píší:
U kostelíka Svatého Jiljí, ve mlýnì u potoka, lidé chudí žili. Žena nemìla co dát dìtem k jídlu, nevìdìla si rady. Rozhodla se tedy. Nachytala a uvaøila raky, chtìla otrávit sebe a dìti taky.
Raky snìdla ona i její dìti. Pak celou noc nad nimi plakala. Když ráno místo smrti i dìti hladovì se vrtí a domáhají se èerveného masa, šla jich znova do potoka nachytat, vždy to byla jejich spása. A odtud také jméno Rakovník!
Tato kniha už je pomalu taky pamìtník!
A teï má možná Rakovník snahu postoupit na rovník a dobýt tak Prahu, „ale nechme to koòùm, ty maj’ vìtší hlavu.“
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156