Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK23
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80
Rakovník je víra


Potìšil mì Vᚠzájem o mé vyznání Rakovníku! Píšu na zdejším okrese od roku 1970, kdy jsem si na jedné køivoklátské hájence pronajal svìtnièku. V dopise mi však souèasnì sdìlujete, že mùj pøíspìvek se musí vejít na deset øádkù strojopisu. Protože tu ukám do klapek Consulu 30 let, znamená to, že mám pro každý rok svých dojmù jednu tøetinu øádky. Co se na takovou plošku vejde? A tak to øeknu prostì a jednoznaènì: JE TU KRÁSNÌ, JE TU KRÁSNÌ, JE TU KRÁSNÌ, JE TU…


PhDr. Miroslav Ivanov, spisovatel
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156