Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK33
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je zpovìïRakovnické kolo u zpovìdi:
„…já, kolo dámské, zhøešilo jsem. Vezlo jsem muže. Prosím za odpuštìní. To víte, ty dvì šlapky, co mám dole, ještì bych se dostalo do øeèí.“
…Které asi dámì kolo patøí? Není ona sama u zpovìdi? To nevíme.
Ale víme, že tento keramický obraz, také øezaná mozaika, pochází z dílny umìlce Koehlera. Na obraze stojí: Vìnovala r. 1932 Alžbìta Heroldová.
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156