Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK37
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je námìstí„Baruško…“
volali lidé na Barušku Pangrácojc, na roztomile usmìvavou postavièku Rakovníka, která vypadala poøád jako holèièka a sedávala na rohu u Cédlù na øímse výlohy obchodu s lahùdkami.
„…Jak se máš?“ „Dobže, dej mi korunu…“
Lidé se jí ptali a pak se smáli. Nás kluky, už jako hodnì stará, mìla ráda, i když jsme si z ní utahovali.
„Pošem Veòïo, šeïni tady na žímsu. Mᚠrád buáky? Cédl je má na dvorku v pytlích, pšeležeš plo a pšinešeš mi taky. Ty ši šikovní.“
Protože buráky mám rád, plot jsem pøelezl, bral buráky do kapes a v tom už Baruška volala…
„Pane Cédl, pane Cédl, kradou vám buáky…, dej mi korunu.“
A kdo jí korunu nedal, utrousila:
„Kanèše!“
Ono na Rakovnicku bylo stejnì nejrozšíøenìjší slovo „kanèe“.
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156