Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK34
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je trh


Záhadné tøi postavy chodily stále spolu. Byly celé èernì obleèené do krajkovì smuteèního. Lidé si je pojmenovali Tøi Houkalky. Ty Houkalky mìly na høbitovì otevøenou hrobku. Èasto do ní sestupovaly a tam si vykládaly, možná i pasiáns. Snad o tom, zda v ní zùstat, nebo radìji vyjít ven a žít. To mi vyprávìl mùj otec. Chodil se tam s klukama dívat, ale jen když tam ony nebyly. Zajímalo je totiž, co tam ty Houkalky mohou dìlat? Nepøišli na to…
Dnes už tam táta nechodí a hrobka je zavøená.
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156