Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK32
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je veøejný


Na štace nás vozil taxikáø, pan Pelikán. Bydlel u Vysoké brány. Byl to kouzelný chlap, až pohádková bytost. Byl tak zajímavý, že ho dokonce obsazovali do filmù už za dob režisérù Frièe a Lamaèe. Hrál epizodní role a nechybìl v žádném filmu. Nejznámìjší roli ztvárnil v roce 1965 ve filmové povídce Bohumila Hrabala „Sbìrné suroviny“ režiséra Juraje Herze. Pro nás to byla postava do jazzu, i když jsme jezdili hrát bigbít. Pelikán jezdil pomalu, dokonce dostal v Praze pokutu za zdržování provozu a ještì se tím chlubil. Mìl dvanátsettrojku a psa Betynku, který sedìl na motoru.
„Pane Pelikán, za týden potøebujeme do Pšovlk.“ Museli jsme ho žádat takhle brzo, aby se na to duševnì pøipravil. Vozil totiž lidem jenom lednice a praèky z námìstí domù. „Klucí, to musíme vyrazit už v poledne.“ „Proè tak brzo?“ „To je dlouhá štreka, co kdyby se nìco stalo? Musíme mít rezervu.“ A když jsme projíždìli vesnicí, kde jsme veèer hráli, stáhnul okýnko a køièel na celé kolo: „Už to vezu!“ Mìli jsme ho moc rádi i jeho skvìlé vypravování i jeho názory… Jedna pøíhoda za všechny. Jeli jsme hrát do Senomat a u kasáren, kde byl tankový prapor, zrovna zaèaly z brány vyjíždìt tanky na cviènou jízdu. Najednou naše auto zastavilo a my koukáme, Pelikán je pryè. Stojí daleko v poli a podupává si nohou. Když tanky odjely, vrátil se, pískal si a povídá: „Klucí hloupí, ty blbouni tam v tìch tankách maj’ místo volantu dvì páky. Když zatáhne za jednu, tank se otoèí a tohle auto má hroznì tenkej plech.“ Pak sedmdesátiletý Pelikán dodal: „A já tu chci ještì òákej pátek dìlat taxikáøe, vy asi vùbec nemáte rádi život? To já jo.“
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156