Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK36
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80
Rakovník je pøání
Už ani nevím, kdo vymyslel, že volným, pomalým krokem musíš pravou nohou vkroèit do Pražské brány. Tím samým volným krokem jí musíš projít, ale musí ti vyjít zase pravou nohou z brány vykroèit… A když si budeš pøi tom pøát jen jedno pøání, mìlo by se vyplnit. Dlouho mi to nešlo, než jsem pøišel na to, jak velké krùèky dìlat, aby mi vyšlo vykroèit tou pravou, a ještì pøi tom myslet na ta pøání. To bylo pøání, co jsem si za ta léta pøál a ani nevím, zda se splnila. Ale teï vím, že jedno pøání se mi urèitì vyplní! Totiž abych tuhle povìru mohl jednou napsat do nìjaké své knihy.
Tak a teï vìøím, že vás možná napadá, jaká to je blbost. Vìøte, že až tou bránou od teï budete procházet, urèitì vám to nedá… je to totiž nakažlivé.


Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156