Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK36
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je revoluceKromì penìz bychom Rakovníku pøáli do let budoucích také dobøe ukrytou rušièku televizních stanic, pøedevším pak jihoamerických seriálù. Skuteènost, že národ, který dal svìtu Miloše Formana, Františka Vláèila nebo Karla Zemana, láme rekordy ve sledovanosti Esmeraldy, je na pováženou. Pøáli bychom Rakovníku, aby se místo strachování, zda malièký José Rodolpho pøežije zvýšenou teplotu, zajímal také víc o to, jak se má soused, kdo vystavuje v Rabasovì galerii nebo jak hráli fotbalisté SK.Pavel Sklenièka a Sláva Vaic, vydavatelé týdeníku Raport
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156