Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK15
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je ulièka …slepá„Bourá se Šalamounka, no Trávnická, ta ulièka mezi hrází potoka a sokolovnou,“ vysvìtlovala stará paní, co hodnì pamatovala, druhé. „Taková vám pìkná ulièka to byla, naše Zlatá, jako maj’ v Praze na Hradì. Pamatujete, když byla povodeò, voda pøetékala pøes hráze a Šalamounka byla pod vodou, celá zatopená. Protože je níž než hladina vody Rakovnickýho potoka.“ Nechal jsem je a šel se do ulièky podívat. Jezdíval jsem tam s ètyøkolákem s barevnou plachtou a štaflemi hrát divadelní kousky pro staré lidi. Koukali na mì, tleskali mi, a protože nemìli žádné peníze na vstupné, tak jsem dostával jen vejslužky – vajíèka, buchty, kus kuøete apod. Když na to naši pøišli, dali mì vyšetøit psychiatrovi. Vyšetøení pro mì dopadlo dobøe, ale pro Šalamounku ne.Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156