Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK11
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je mýdlo …OttaLidi se divili, proè nejsou v potoce žádní raci!? To bylo jasné. Za mého mládí to v Rakovníku všude vonìlo pracími prášky a po støechách byl takový zvláštní poprašek. To vše díky Rakonì. My dìti jsme se tìšily, až bude pršet, to pak ze støech i z okapových rour tekla saponátová pìna. Všechna ta pìna konèila v Rakovnickém potoce. Vypadalo to, jako když to pøeženete a do vany si nalijete tøi litry pìny do koupele. My netušili, že je to životu nebezpeèné. V pìnì jsme si hráli a nevadilo nám to. Zrovna tak, jako když matka nìco pøipálila a øekla: „Jen to snìz, po tom ještì nikdo nikdy neumøel.“ Prý to navíc podle døívìjších názorù šlo na krásu. Zvláštní doba to byla, ve které jsme žili.
Navíc, tenkrát Ottovi fabriku vzali a teï nevrátili. Zvláštní doba, ve které žijeme.

Rakovník je Ottùv slovník nepouèitelný
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156