Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK33
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80
Rakovník je divadlo


Neuvìøitelnì nádherná atmosféra zavládla, když na druhé stranì telefonu zvedl sluchátko pan Harapes a velice ochotnì souhlasil s nápadem nechat se vyfotit v Rakovníku v baletní pozici „raka“.
„Ano, hroznì rád, mám nedaleko chalupu, kde se rekreuji a také si maluji. Do Rakovníka chodím nakupovat již nìkolik let a ještì tam mám svého optika…“ Když nadešel den focení, pøece jenom jsem mìl strach, jestli se to dotyènému nìjak nerozleželo a nakonec si to nerozmyslel. Ne, pan Harapes byl jako „správnej profik“ pøipraven. Zapózoval vedle keramického raka a ještì si pøinesl obraz z chalupy z Krakovce, ke kterému mìl neuvìøitelnou pøíhodu: „Teï jedu z chalupy, zlodìj mi tam ukradl úplnì všechno. Když už ukradl všechno, tak proè taky neukradl tenhle obraz? Jako by mi naznaèil, že je špatnej! A já ho kreslil s takovým nasazením talentu. Jediné, co ho omlouvá, že jsem ho nestaèil podepsat, takže nevìdìl, že je ode mne… Hloupej zlodìj neodhadl jeho hodnotu… haha. Tak pojïte fotit, vždy Rakovník je pro mne druhé rodištì!“
Po delším èase jsem zvedl sluchátko: „Pane Harapes, fotky vyšly opravdu skvìle a køest knihy probìhne 6. dubna v 16.00 hod. v Tylovì divadle.“ „Výbornì, mám èas, tìším se. Ale pøedstavte si, že jsem byl vèera na chalupì a zase tam byli, teï už vzali úplnì všechny obrazy. A tenhle jediný mi díky vám zùstal.“


Vlastimil Harapes, baletní mistr, herec a šéf baletu Národního divadla v Praze
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156