Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK13
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je sokolovnaHned vedle sokolovny býval Dìlnický dùm. Neodmyslitelnì patøil k Rakovníku a k jeho lidem, kteøí tam prožili nejednu pøíhodu, lásku, mistrovský tanec èi se jen opili. Já jsem tam hrál poprvé na Silvestra se svojí kapelou „Upíøi“. A kde jednou Libor Laun hrál na bicí a kapela hrála normálnì hlasitì. Vedoucí Dìlòáku bìhem písnièky pøišel k Launovi, tahal ho za rukáv a køièel: „Ztlumte to! Hroznì to øvé!“ Libor mu v klidu odpovìdìl: „Elektrika se nedá ztlumit.“ A praštil ho palièkou. Tohohle vedoucího to pìknì naštvalo, proto ten Dìlòák, teï, od 6. 2. 1985, lítá nìkde v povìtøí.
Ale zase už to neøve.
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156