Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK29
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80
Rakovník je osobnost …a ne jednaRakovník je pro mne dìtství. Dvùr živnostenského domu, Tyršovo koupalištì, procházky po námìstí, první tøída, nákupy na trhu… a hlavnì babièka a …høbitov. Babièka Štiborová byla stateèná žena, která se všem nepøízním osudu postavila èelem. Když jí bylo necelých padesát a starala se o tøíletou vnuèku, spáchal její muž sebevraždu. Stále si živì pamatuji, jak se tehdy zachovala. Jak hned zaèala pracovat. Jak jsme dennì chodívaly na hrob, jak jsem si tam v cestièkách hrávala s kyblíkem. Malá, cùpkatá blondýna v èerných šatièkách, pøešitých z vdovského obleèení.
Pak mi došlo, proè se celý život vracím k èerné…


Kateøina Macháèková, hereèka
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156