Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK32
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80
Rakovník je osvìta„Osvìák“, Dùm osvìty, stojí u soudu a tøí desetipatrákù. Nìkde v místech, kde stála Karlovarská brána. A já vzpomínám na èerné hodinky, pøi kterých mi babièka vyprávìla o všem, o Rakovníku a zajímavých lidech. Vysvìtlovala intimní a sexuální problémy, které mì èekaly, a já se v té tmì nestydìl, možná ani ona. Když jsem byl starší, chodil jsem na zábavy do Osvìáku a tam jsem balil holky, co mì nechtìly, ale to už jsem babièce øíci nemohl. Táta mi pak pøipomínal, co babièka øíkávala: „Neboj, to všechno pøijde.“ A opravdu, ono už to pøišlo, BABI!


Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156