Katalog vydaných publikací v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2186
Josef Říha, Václav Upír Krejčí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70/71   72   73   74   75   76/77   78   79   80
Rakovník je Rako …už od r. 1883


Díky podnikatelské odvaze zakladatelů firmy Rako byla roku 1883 založena tradice průmyslové výroby keramických obkladových a ozdobných prvků v Rakovníku. Úzkou spoluprací s předními umělci přelomu století spoluurčovaly rakovnické výrobky podobu řady evropských měst, zejména Prahy, Vídně a Budapešti, v neposlední řadě i mateřského Rakovníka. Dějiny keramiky se značkou RAKO – to jsou dějiny psané zručností, invencí a zkušeností mnoha generací rakovnických keramiků.
Dnešní generace chce na přelomu století navázat na nejlepší tradice RAKO a posilovat všestranně propojení pojmu keramika s městem Rakovníkem.Ing. Jiří Sedmidubský, CSc.,
předseda představenstva