Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK29
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je poezie …elektrickáV mém rodném mìstì jsem poznal velkou spoustu výborných muzikantù, nìkteøí by mohli okamžitì zasednout do profesionálních kapel. Ale opravdový PAN muzikant byl František Patera, kterého jsem, škoda, poznal jen krátce. Od nìho i od svého otce vím, že Rakovnická opera, která byla složena hlavnì z amatérských muzikantù, uvádìla dokonce Janáèkovu „Její pastorkyòu“. Tak v tomhle byl Rakovník hodnì daleko pøed Evropou! Tøeba se to k nám domù zase jednou vrátí…


Ludìk Kinkal, trumpetista Hudby hradní stráže

…kéž by, ale to by musel být v Rakovníku podobný mecenáš, jakým byl tenkrát pan Otta.


dodal Arnold Kinkal, trumpetista Symfonického orchestru Èeského rozhlasu
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156