Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK32
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80
Rakovník je pes …na splavuI když jsem se narodil v Praze, polovina mého rodu pochází z Rakovnicka, druhá polovina z Náchodska. Jako kluk jsem tedy jezdil na prázdniny tu do Rakovníka, tu do Náchoda, ale do Rakovníka pøece jen mnohem èastìji. Bylo to totiž o hodnì blíž a spojení vlakem bylo navíc ideální. Vzhledem k tomu, že mi v únoru 1948 byl necelý rok, mohl jsem pak už jako kluk na rakovnickém námìstí pouze zírat na dùm, který kdysi patøíval mému strýèkovi a teï patøil „nám všem“. Ale jedno vím od dìtských let naprosto jistì – protože máme už od dob první republiky na rakovnickém høbitovì rodinný hrob, který nikdo nikdy neznárodnil, až se uzavøe má pozemská pou, skonèím právì tady. A to zase není tak špatná vyhlídka.


Miloš Skalka, hudební publicista, diskžokej a šéfredaktor èasopisu Melodie
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156