Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK38
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je strom …poznání (nebo nìha)


V Rakovníku jsem prožil nejen kruté chvíle na gymnáziu, první nesmìlé krùèky do hospùdek, chození za školu, ale i taneèní v Osvìáku, kde jsem mìl stálou taneènici Evièku z ekonomky, kterou jsem si poøád pletl s jinou dívkou (mìly stejné mašle), ale Evièka byla asi hezèí. Na závìr taneèních byl vìneèek, to si partneøi navzájem pøedávali malé dárky, a na této akci byla i moje babièka z Kladna, øíkávala mi Pepí a odmalièka mì rozèilovala ranním vymaèkáváním vln na vlasech a dodržováním pravidelné životosprávy. A právì na to jsem dojel (už to s Evièkou vypadalo nadìjnì). Když taneèní mistr pan Majer hlubokým hlasem oznámil: „Hoši, pøedejte dívkám dárek,“ utíkal jsem na balkón k babièce pro pytlík, ve kterém jsem mìl pro Evièku nìjakou pøíšernou figurku, pak jsem utíkal zpìt mezi už nastoupené øady mládencù. Pøedávám Evièce jakýsi promaštìný papírový sáèek a ta z nìj vyndavá, k mému úžasu, karbanátek.


Ing. Josef Øíha, fotograf
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156