Katalog vydaných publikací v roce 2001
RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2150
Deset let okresního pozemkového úřadu Rakovník
uspořádávání vlastnických vztahů a tvorba krajiny
1   Úvod   Charakteristika okresu Rakovník   Působnost a struktura okresního pozemkového úřadu   2   3   4   5   6   Restituce zemědělského majetku   Přehled o stavu restitucí   Vytyčování pozemků v původních hranicích   Pozemkové úpravy   Přírodní poměry okresu Rakovník   Jednoduché pozemkové úpravy formou zatímního užívání   Jednoduché pozemkové úpravy s výměnou vlastnických práv   Komplexní pozemkové úpravy   Přehled dokončených a rozpracovaných KPÚ   Realizace pozemkových úprav a výstavba společných zařízení

DESET LET

OKRESNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU RAKOVNÍK

USPOŘÁDÁVÁNÍ VLASTNICKÝCH VZTAHŮ A TVORBA KRAJINYLodenické rybníky
     
     ISBN 80-85868-39-3