Katalog vydaných publikací v roce 1997
RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1042
Obnovené památky na okrese Rakovník
1   2   3   4   přehled   Branov   Drahouš   Drahouš   Hokov   Hořesedly   Hořovičky   Hořovičky   Hřebečníky   Hředle   Chrášťany   Jesenice   Jesenice   Kalivody   Kněževes   Kolešovice   Kolešovice   Kolešovice   Kolešovice   Kolešovice   Kostelík   Krakov   Krakovec   Krušovice   Krušovice   Krty   Křivoklát   Křivoklát   Lány   Lány   Lišany   Městečko   Městečko   Městečko–Požáry   Mšec   Mšec   Mutějovice   Nesuchyně   Nové Strašecí   Nové Strašecí   Nové Strašecí   Nové Strašecí   Olešná   Olešná   Otěvěky   Petrovice   Petrovice   Podbořánky   Podbořánky   Rakovník   Rakovník   Rakovník   Rakovník   Rakovník   Rakovník   Rakovník   Rakovník   Rakovník   Rakovník   Rakovník   Rakovník   Rakovník   Rakovník   Rakovník   Rakovník   Rousínov   Roztoky–Leontýn   Roztoky–Leontýn   Řevničov   Senomaty   Skryje   Skryje   Skřivaň   Slabce   Slabce   Slabce   Smilovice   Smilovice   Srbeč   Sýkořice   Tlesky   Třtice   Veclov   Velká Chmelištná   Všesulov   Všesulov   Všetaty   Zbečno   Zbečno   Zbečno   Zbečno   Žďár   5   6V období 1990–1996 vykonával na okresním úřadu v Rakovníku činnosti spojené se státní památkovou péčí referát kultury, který vedl dr. Ota Křížanovský. Po reorganizaci v této práci pokračuje oddělení kultury řízené Květou Štěpánkovou, začleněné v referátu regionálního rozvoje, který vede RNDr. Václav Vitner. Agendu památek vedou jmenovitě referenti Václav Macák a Blanka Brabcová.Metodický a odborný dohled zajišťoval Památkový ústav středních Čech, sídlo Praha,

nad nemovitými architektonickými památkami
ing. arch. Eva Volfová
ing. Jan Žižka
ing. Alfréd Schubert

nad lidovou architekturou
Mgr. Jana Berková

nad uměleckými a uměleckořemeslnými movitými památkami
PhDr. Eva Stará
PhDr. Dagmar Martincová
doc. Lubomír Růžička ak. sochař
Josef Burget

nad zahradní architekturou
ing. Růžena Bočková

Stavební dozor při rekonstrukci památkových objektů vykonávali
Věra Hamouzová
Josef Truxa
ing. Václav Lux
RNDr. Václav Vitner
MIO Rakovník – Václav Pelc
Antonín Slabihoud
Jozef Mrug
František Marvan
Zdeněk Resler

Publikaci Obnovené památky na okrese Rakovník v letech 1990–96, vydala jako svoji 95. publikaci Rabasova galerie v Rakovníku r. 1997.
Autoři textu Václav Zoubek a Marcela Pásková.
Fotografie: Josef Říha a archiv
Náklad 500 Výtisků.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.