RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1832
Ex libris ze sbírky Antonína Lhoty