RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1092
Informace obyvatelstvu o rizicích vyplývajících z možnosti havárie skladovaných chemických látek ve společnosti Procter & Gamble – Rakona, a. s.