RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1474
Obnovené památky na okrese Rakovník v letech 1990–96